Wij maken woningen energiezuinig

Warmtepompnet biedt woningcorporaties een betaalbaar verduurzamingsalternatief

Nieuws - 24 juni 2020

In het recent gepubliceerde Klimaatakkoord staan grootste plannen voor de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt. De ambities zijn groot en nauwelijks te overzien. Vanaf 2021 moeten maar liefst 50.000 woningen per jaar worden aangepakt; een aantal dat wordt opgeschaald naar 200.000 woningen per jaar in 2030. Het bezit van woningcorporaties fungeert daarbij als startmotor.

Een bestaande woning aardgasloos maken is geen makkelijke uitdaging. De investering is volgens veel woningcorporaties te hoog en slopen is vaak geen optie. Bovendien zijn bewoners vaak argwanend: kan ik nog wel lang genoeg douchen? Wat gebeurt er met mijn maandlasten? Hoe zit het met de overlast tijdens de renovatie? En niet te vergeten: wat betekent een all-electric woning voor mij als bewoner? Naast de bestaande mogelijkheden van warmtenetten en lucht/water-warmtepompen is er vanaf nu een alternatief: het Warmtepompnet. Deze oplossing is ontwikkeld door Itho Daalderop, fabrikant van producten en systemen voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat en zusterbedrijf Klimaatgarant, marktleider op het gebied van energieprestatiegaranties in nieuwbouwprojecten.

Kiest men voor het Warmtepompnet van Itho Daalderop, dan wordt per blok van 4 à 5 woningen een laag temperatuur mini-warmtenet aangelegd, dat gevoed wordt door een zeer diepe bodemlus (WKO) van 225 tot 300 meter.
Kiest men voor het Warmtepompnet van Itho Daalderop, dan wordt per blok van 4 à 5 woningen een laag temperatuur mini-warmtenet aangelegd, dat gevoed wordt door een zeer diepe bodemlus (WKO) van 225 tot 300 meter.

Wel de lusten, niet de lasten

“Het Warmtepompnet combineert de voordelen van een warmtenet en een water/water-warmtepomp, oftewel een warmtepomp die energie in de bodem benut. Waar een warmtenet zonder veel bouwkundige ingrepen op wijkniveau kan worden doorgevoerd, zet de water/water-warmtepomp een belangrijke stap in aardgasloos wonen. De energie die nodig is voor de warmtepomp kan namelijk eenvoudig worden opgewekt door zonnepanelen. Ambities als Nul-op-de-Meter zijn hierdoor bereikbaar, waarmee een extra kasstroom voor woningcorporaties ontstaat middels de Energieprestatievergoeding. Maar de alternatieven voor woningcorporaties, zoals een warmtenet of lucht/water-warmtepomp brengen serieuze nadelen met zich mee, zoals stijgende woonlasten, de noodzaak voor volledige wijkaanpak, geluidsoverlast en een mogelijk onstabiel rendement in de winter. Het Warmtepompnet gaat hiermee de strijd aan.”

Warmtepompnet

Kiest men voor het Warmtepompnet van Itho Daalderop, dan wordt per blok van 4 à 5 woningen een laag temperatuur mini-warmtenet aangelegd, dat gevoed wordt door een zeer diepe bodemlus (WKO) van 225 tot 300 meter. “Elke woning wordt vervolgens voorzien van onze 5e generatie water/water-warmtepomp, die zich kenmerkt door een zeer hoog rendement op verwarmen en warmtapwaterbereiding, met de mogelijkheid tot koelen. Een voorwaarde voor het Warmtepompnet is dat de woningen goed geïsoleerd worden. Dit kan afhankelijk van het type woning en bouwjaar door de bestaande schil op te waarderen of een nieuwe gevel te plaatsen tegen de bestaande aan. Daarnaast is balansventilatie met WTW een ‘must’ omdat hierdoor een kleinere warmtepomp geïnstalleerd kan worden en een veel comfortabeler en gezonder binnenklimaat ontstaat.”

De innovatie maakt het mogelijk om bodemenergie betaalbaar toe te passen. “De kosten van de bron worden namelijk verdeeld over 4 à 5 woningen. Tegelijkertijd worden hoge infrakosten voor een groot collectief net bespaard. De oplossing is flexibel en schaalbaar: een complete wijk kan blok voor blok getransformeerd worden en door de diepte van de bodemlus is regeneratie van de bron niet direct nodig. Ook het afgiftesysteem in de woning hoeft niet per direct te worden aangepast. Wanneer dit wel wordt gedaan echter, tijdens renovatie of bij een natuurlijk mutatiemoment, kan de woning ook gekoeld worden. Daarmee spelen wij in op de trends comfortabel koel wonen, energieopslag en 100% hernieuwbaar.”

  1. (bron: Warmtepompnet)