Wij maken woningen energiezuinig

Veelgestelde vragen

Vind u het lastig om te bepalen welke maatregelen nodig zijn? Zijn de maatregelen ook energetisch een goede oplossing? Behaalt u hiermee het gewenst resultaat en ambitie?

Platform 2050 heeft een landelijk netwerk aan specialisten met ruime ervaring hebben in het ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren, exploiteren en onderhouden van gebouw gebonden installaties en maatregelen.

De QuickScan is een overzichtelijk document waarbij de huidige staat van een woning, woningcomplex of woningvoorraad in beeld wordt gebracht. Op basis van de huidige staat van de woningen worden er meerdere scenario’s geadviseerd om deze naar minimaal label B te verbeteren.

Platform 2050 werkt met gespecialiseerde partners, waarbij altijd een iemand de hoofdaannemer en penvoerder is en waarbij bestaande ketenpartners worden uitgenodigd.

De investering voor een QuickScan is geheel gratis

De QuickScan wordt gemaakt door onze verduurzaming experts. Deze experts werken nauw samen met verschillende onafhankelijke adviseurs.

Het begint met verduurzamen altijd met de schilaanpak, opdat de warmtebehoefte in de woning kan worden gereduceerd. Daarna wordt naar de ventilatie gekeken, het eventueel opwekken van energie en als laatste stap gas besparen of de woning gas loos maken.

Doordat Platform2050 verschillende scenario’s uitwerkt kan er ook in stappen gewerkt worden.

Platform 2050 is opgezet in samenwerking met Koers Groep, we willen woningeigenaren een eenvoudig aanpak aanbieden om woningen te verduurzamen.

Platform 2050 werkt diverse verschillende fabrikanten, die vooroplopen op het gebied van productontwikkeling. Zodat altijd de beste oplossing wordt toegepast.

Wij werken voornamelijk met Itho Daalderop, deze fabrikant heeft zich inmiddels bewezen in innovatieve producten.

Wij werken met verschillende aanbieders van zonnepanelen die aangesloten zijn bij ons platform. Daarbij kijken we goed of de aanbieders Zonnekeur hebben of gelijkwaardig.

Platform 2050 kan verschillende monitoring abonnementen aanbieden, dit hangt af van de prestatie garantie.

Tijdens uitvoering en na oplevering worden woning door een externe partij nagelopen en opgeleverd. Hierdoor waarborgen wij ons concept en houden we tevreden klanten en bewoners.