Wij maken woningen energiezuinig

Overgangsregeling NTA 8800 voor energie adviseurs

Nieuws - 06 januari 2021

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak, kortweg NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, vormt de basis om de energieprestatie van een gebouw te bepalen.

NTA 8800 is van kracht geworden op 1 januari 2021. Vanaf die datum is er tot 1 juli 2021 een overgangsregeling van kracht. Tot 1 juli 2021 mag de energieprestatie van een woning, woongebouw of utiliteitsgebouw worden opgenomen door een persoon werkzaam voor een certificaathouder. Hij/zij moet aantoonbaar in staat zijn een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van het gebouw volgens de voorschriften zoals bedoeld in de Beoordelingsrichtlijnen (BRL).

Met ‘aantoonbaar in staat’ wordt bedoeld:

  • Wanneer zij alle examenmodules hebben behaald voor het opnemen van de energieprestatie die voor het van toepassing zijnde deelgebied op basis- of detailniveau vereist zijn.
  • Voor het uitvoeren van de opname is het met de overgangsregeling tijdelijk niet vereist dat dit wordt uitgevoerd door adviseurs die de software examenmodules (W4b, W4d, U4b, U4d) hebben gehaald.

Let op: de registratie van de energieprestatie moet wel gebeuren door een vakbekwaam adviseur volgens de BRL 9500-U of BRL 9500-W. Deze heeft dus zowel de examenmodules behaald voor het opnemen van de energieprestatie als de software examenmodules.