Wij maken woningen energiezuinig

De Renovatieversneller

Platform2050 doet mee aan de regeling Renovatieversneller van RVO. Wij helpen bij de aanvraag en de uitvoering.

De Renovatieversneller is in het leven geroepen om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 7,5 miljoen per deelnemer en maximaal € 10 miljoen per project. Kijk op www.renovatieversneller.nl voor meer informatie.

Twee pakketten
Voor de Renovatieversneller heeft Platform2050 twee eenvoudige pakketten ontwikkeld om toe te passen. De subsidie van de renovatie versneller is voor eengezinswoningen als volgt:

  • Onder de 70 kWh/m2 een subsidie van € 3.000,- per woning
  • Onder de 50 kWh/m2 een subsidie van € 7.000,- per woning


Pakket 70 kWh/m2

Het renovatiepakket om onder 70 kWh/m2 uit te komen bestaat uit isoleren, kierdichting, vernieuwen van glas en kozijn, met de optie om het ventilatiesysteem aan te passen en energie op te wekken met zonnepanelen.

Pakket 50 kWh/m2
Voor het pakket om onder de 50 kWh/m2 uit te komen gaan we een stap verder. Hierbij worden voorzet gevels gebruikt of wordt de woning ingepakt zodat het een nieuwe schil krijgt en een verbeterde uitstraling. Om de warmteverbruik verder terug te brengen wordt er een WTW (warmteterugwinning) unit geplaatst en kan een warmtepomp worden geïnstalleerd om de woning van het gas af te halen.

Quickscan
Bovenstaande pakketten kunnen worden uitgevoerd op basis van een QuickScan, die van tevoren wordt gedaan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en zo kosten efficiënt het bezit aan te pakken.