Wij maken woningen energiezuinig

PERSBERICHT: Kloet Onderhoud sluit aan bij Platform 2050

Nieuws - 07 september 2021

Recentelijk ondertekenden Amy Davidson Oerlemans, commercieel directeur van Kloet Onderhoud, en Bart Wansink, oprichter van Platform 2050, de overeenkomst waarmee Kloet Onderhoud deelnemer wordt van Platform 2050. Door deze deelname versterkt Kloet Onderhoud haar kennis en netwerk om woningen op een financieel aantrekkelijke manier te verduurzamen.

“We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. Dagelijks voeren wij onderhoud uit aan veelal matig geïsoleerde woningen die vaak verwarmd worden door aardgas. Als familiebedrijf hebben wij een verantwoordelijkheid om deze woningen te transformeren naar goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die duurzaam verwarmd worden en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken. Deze transformatie kunnen we sneller en financieel aantrekkelijker realiseren door samenwerking met gespecialiseerde bedrijven, producenten en leveranciers."

"Met Platform 2050 kunnen we onze kennis bundelen en strategischer inkopen. Dit geeft voordelen voor onze opdrachtgevers, maar ook voor de volgende generatie.”

Amy Davidson Oerlemans

Bart Wansink die ruime ervaring heeft met energieconcepten in de nieuwbouw en bestaande bouw ziet veel kansen in krachtenbundeling om aan de enorme uitdaging van de energietransitie tegemoet te komen en deze te versnellen. Richting 2050 moeten 2,1 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

“Platform 2050 helpt woningcorporaties en gebouweigenaren met het planmatig verduurzamen van hun woningvoorraad. Professioneel voor elkaar, met een gegarandeerde besparing op de energierekening.”

Bart Wansink

Slimme oplossingen voor corporaties
Met haar deelname aan Platform 2050 geeft Kloet Onderhoud praktische invulling aan het CO2-neutraal maken van woningbezit en dit op een kostenefficiënte manier te organiseren. Amy Davidson Oerlemans “Wij geloven in innovatieve oplossingen en krachtenbundeling. Kloet Onderhoud is actief in het verduurzamen van woningen bij verschillende corporaties, particuliere en institutionele vastgoedbeleggers en VVE’s. Door samen te werken met een kennisplatform dat actief de markt benadert, samenwerkt met producenten en altijd op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, kunnen we verduurzamingsprojecten versnellen en gezamenlijk verduurzamingstechnieken inkopen. Kortom win-win voor de klant en het klimaat.”

Versneld verduurzamen
Platform 2050 is hèt podium voor gespecialiseerde vastgoedonderhoudsbedrijven, die samen de Nederlandse woningvoorraad versneld willen verduurzamen. De deelnemers bundelen hun krachten om de aanpak aan de voorkant te organiseren en in de praktijk brengen. Door de gezamenlijke aanpak kunnen, volgens Wansink, deelnemers kosten besparen op sales en marketing. En kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van een QuickScan met een stappenplan om woningen efficiënt te verduurzamen. Daarnaast kunnen deelnemers gebruik maken van een landelijk netwerk van experts op gebied van isolatie, ventilatie en duurzame energieoplossingen waar Platform 2050 samenwerkingsovereenkomsten mee afsluit om door middel van inkoopbundeling kostprijsvoordelen te behalen.